วิธีติดตั้งโปรแกรม MAGIX Movie Edit Pro 2019 Premium

1 ติดตั้งโปรแกรม รัน Movie_Edit_Pro_2019_Premium_DLV.exe
2 ติดตั้งตัวอัพเดท รัน Update_18.0.2.233.exe
3 ก็อปไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ Crack ไปวางทับโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม