วิธีติดตั้ง Avira Phantom VPN Pro

– ติดตั้งโปรแกรมโดยรัน Install.cmd
– โปรแกรมจะทำการติดตั้งอัตโนมัติ รอประมาณ 1-2 นาที ให้เปิดโปรแกรมที่ Desktop
– ติดตั้งเสร็จเป็นตัวเต็ม