วิธีติดตั้ง IsoBuster Pro

1 ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเสร็จอย่าพึ่งเปิดโปรแกรม
2 ก็อบไฟล์ “IsoBuster.exe” ไปวางทับในโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม
3 เปิดโปรแกรมกรอกคีย์อะไรก็ได้ให้เต็มช่อง หรือใส่
11111111-11111111-11111111-11111111-11111111-11111111-11111111