วิธีติดตั้ง MAGIX Sound Forge Pro 13

1 ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเสร็จอย่าพึ่งเปิดโปรแกรม
2 ก็อปโฟลเดอร์ “Protein” ไปวางที่

C:\Program Files\SOUND FORGE\SOUND FORGE Audio Studio 13
หรือ
C:\Program Files (x86)\SOUND FORGE\SOUND FORGE Audio Studio 13